Trošak postavljanja

Troškovi postavljanja su oni troškovi nastali konfiguriranjem stroja za serijsku proizvodnju. Ovaj se trošak smatra fiksnim troškom povezane serije, pa se njegov trošak raspoređuje na broj proizvedenih jedinica. Troškovi postavljanja uključuju sljedeće:

  • Radite na postavljanju alata i materijala pored stroja
  • Rad na konfiguriranju stroja
  • Trošak otpada testnih jedinica koje rade na stroju

Stvarni trošak postavljanja je izgubljeno vrijeme dok stroj ne radi, jer to može predstavljati izgubljeni prihod (ako postoji zaostatak posla). Slijedom toga, obično je naglasak na skraćivanju vremena postavljanja opreme kako bi se smanjili troškovi postavljanja.