Neizravni troškovi proizvodnje

Neizravni proizvodni troškovi su proizvodni troškovi koji se ne mogu izravno povezati s proizvedenom jedinicom. Primjeri tih troškova su opskrba, amortizacija, režije, plaće za nadzor proizvodnje i održavanje strojeva. Prema financijskom izvještavanju, neizravni proizvodni troškovi agregiraju se u skup režijskih troškova i raspoređuju na broj jedinica proizvedenih u izvještajnom razdoblju; to rezultira određenom kapitalizacijom tih troškova u imovini zaliha.

Slični pojmovi

Neizravni proizvodni troškovi poznati su i kao tvornički režijski troškovi i opći proizvodni troškovi.