Prosječna poslovna imovina

Prosječna operativna imovina odnosi se na normalni iznos one imovine potrebne za vođenje tekućeg poslovanja poduzeća. Ova se brojka može uključiti u omjer operativne imovine koji uspoređuje udio te imovine u ukupnom iznosu imovine koji poduzeće posjeduje. Visok omjer ukazuje na to da uprava tvrtke dobro koristi svoju imovinu.

Imovina koja se obično uključuje u izračun prosječne poslovne imovine su novac, unaprijed plaćeni troškovi, potraživanja, zalihe i dugotrajna imovina. Da biste pronašli prosjek, slijedite ove korake:

  1. Zbiriti stanja na tim računima za kraj prethodnog razdoblja.

  2. Zbiriti stanja na tim računima za kraj tekućeg razdoblja.

  3. Zbrojite dva zbroja, a zatim podijelite s dva.

Prosječna vrijednost operativne imovine također se može usporediti s godišnjom prodajom na liniji trenda. Ove informacije otkrivaju postaje li poduzeće više ili manje učinkovito u korištenju imovine za ostvarivanje prodaje.