Razgraničenje plaće

Uobičajeno je da imate neki iznos neisplaćenih plaća na kraju obračunskog razdoblja, pa biste taj trošak trebali pripisati (ako je značajan). Dolje prikazani knjigovodstveni obračun je jednostavan, jer sve poreze na plaću obično grupirate na jedan račun troškova i na račun odgovornosti. Nakon snimanja ovog unosa, preokrenite ga na početku sljedećeg obračunskog razdoblja, a zatim zabilježite stvarni trošak plaće kad god se dogodi. Slijedi uzorak dnevnika: