Proračun dobiti i gubitka

Definicija proračunskog izvještaja o dobiti

Proračun proračuna sadrži sve stavke u uobičajenom računu dobiti i gubitka, osim što predstavlja projekciju izgleda izvještaja o dobiti tijekom budućih proračunskih razdoblja. Izrađen je iz niza drugih proračuna, čija se točnost može razlikovati ovisno o realizmu ulaznih podataka u proračunski model.

Proračun dobiti i gubitka izuzetno je koristan za testiranje čine li se projicirani financijski rezultati tvrtke razumnima. Kada se koristi u kombinaciji s proračunskom bilancom, ona također otkriva scenarije koji nisu financijski prihvatljivi (poput zahtijeva velikih iznosa duga), koje uprava može ispraviti promjenom temeljnih proračunskih pretpostavki.

Primjer proračunskog izvještaja o dobiti

Slijedi primjer proračunskog računa dobiti i gubitka:

Vrlo velika korporacija

Račun dobiti i gubitka

Za godinu završenu 31. prosinca 20XX