Povrat od prodaje i naknade

Povrat od prodaje i ispravci vrijednosti stavka je koja se pojavljuje u računu dobiti i gubitka. Kada je taj iznos velik proporcionalno ukupnoj prodaji, to znači da poduzeće ima problema s isporukom visokokvalitetne robe svojim kupcima.

Stavka retka povrata i dodataka predstavljena je kao oduzimanje od bruto prodajne stavke, a namijenjena je smanjenju prodaje za iznos povrata proizvoda od kupaca i dodijeljenih naknada za prodaju. Slijedi ga u računu dobiti i gubitka neto stavka retka prodaje, što je izračun koji zbraja stavku bruto prodaje i negativni iznos u stavci prinosa na prodaju i ispravke vrijednosti.

Ova je stavka agregacija dva računa glavne knjige, a to su račun povrata prodaje i račun dodataka za prodaju. Oba su računa kontra računi, što znači da nadoknađuju bruto prodaju. Prirodna bilanca na ovim računima je terećenje, što je obrnuto od prirodnog salda na računu bruto prodaje.

Dva računa mogu se ponekad kombinirati u jedan račun u glavnoj knjizi. To se obično događa kada su stanja na tim računima relativno mala, tako da nema smisla zasebno pratiti povrate i naknade.