Definicija entiteta

Entitet je nešto što održava odvojeno i različito postojanje. U poslovanju, entitet je organizacijska struktura koja ima svoje ciljeve, procese i evidencije. Primjeri entiteta su:

  • Samostalno poduzetništvo

  • Partnerstvo

  • Korporacija

Svi ti entiteti imaju imena koja se mogu razlikovati od imena njihovih vlasnika. Entiteti mogu samostalno posjedovati imovinu i preuzimati obveze, iako neke entitetske strukture (kao što su samostalno poduzetništvo i neki oblici partnerstva) mogu omogućiti vlasnicima da odgovaraju i za obveze svojih poslovnih subjekata. Od entiteta se također može tražiti da podnosi porezne prijave i da vladama plaća za zarađeni prihod.

U računovodstvu se evidentiraju transakcije i izrađuju financijski izvještaji za određeni subjekt. Ne bi trebalo biti nikakvog miješanja između poslova investitora i poslova koje obavlja subjekt u njihovom vlasništvu.