Razumno osiguranje

Razumno uvjeravanje visoka je razina uvjerenja u pogledu materijalno značajnih pogrešnih prikazivanja, ali ne i apsolutna. Razumno osiguranje uključuje razumijevanje da postoji mala vjerojatnost da materijalno značajna odstupanja neće biti pravovremeno spriječena ili otkrivena. Da bi postigao razumno uvjerenje, revizor mora pribaviti dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza kako bi smanjio revizijski rizik na prihvatljivo nisku razinu. To znači da postoji određena nesigurnost koja proizlazi iz upotrebe uzorkovanja, jer je moguće da će se propustiti značajna pogrešna prikazivanja.

Pri provođenju revizije financijskih izvještaja, ciljevi revizora na visokoj razini uključuju stjecanje razumnog uvjerenja da li financijski izvještaji klijenta ne sadrže materijalno značajne pogreške, omogućujući tako revizoru da izrazi mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji prikazani pošteno, u svim značajnim aspektima, u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja (kao što su općenito prihvaćeni računovodstveni principi).