Financijska obveza

Prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, financijska obveza može biti bilo koja od sljedećih stavki:

  1. Ugovorna obveza isporuke gotovine ili slično drugom entitetu ili potencijalno nepovoljna razmjena financijske imovine ili obveza s drugim entitetom.

  2. Ugovor koji će se vjerojatno podmiriti u vlastitom kapitalu subjekta, a to je nederivat po kojem subjekt može isporučiti promjenjivi iznos vlastitih glavničkih instrumenata ili izvedenica koja će se vjerojatno podmiriti na drugi način osim razmjenom gotovine ili slično za fiksni iznos kapitala subjekta.

Primjeri financijskih obveza su obveze prema dobavljačima, zajmovi koje je izdao subjekt i izvedene financijske obveze.