Operativna revizija

Operativna revizija je ispitivanje načina na koji organizacija posluje s ciljem ukazivanja na poboljšanja koja će povećati njezinu učinkovitost i djelotvornost. Ova vrsta revizije bitno se razlikuje od uobičajene revizije, čiji je cilj ispitati primjerenost kontrola i procijeniti pravičnost prezentacije financijskih izvještaja.

Operativne revizije obično provodi osoblje unutarnje revizije, iako se mogu angažirati stručnjaci koji će provoditi preglede u svojim područjima stručnosti. Primarni korisnici revizijskih preporuka su menadžerski tim, a posebno rukovoditelji onih područja koja su pregledana.