Stalni računi

Stalni računi su oni računi koji s vremenom i dalje održavaju tekuće stanje. Svi računi koji se agregiraju u bilanci smatraju se trajnim računima; to su računi imovine, obveza i kapitala. U neprofitnom entitetu, stalni računi su računi imovine, obveza i neto imovine. Stalni računi predmet su značajnog nadzora revizora, jer bi transakcije pohranjene na tim računima mogle biti terećene prihodom ili rashodom i time se brišu iz bilance.

Stalni račun ne mora nužno sadržavati stanje. Ako se nikada ne zabilježe transakcije koje uključuju takav račun ili ako je saldo poništeno, trajni račun može sadržavati nulti saldo.

Razumno je povremeno pregledavati potrebu za stalnim računima i vidjeti treba li ih kombinirati kako bi se smanjio broj računa za koje računovodstveno osoblje mora nadzirati sadržaj.

Druga vrsta računa je privremeni račun koji akumulira podatke samo za jednu fiskalnu godinu na kraju koje se prebacuju na račun zadržane dobiti (koji je prikazan u odjeljku o kapitalu bilance). Svi računi koji su agregirani u računu dobiti i gubitka smatraju se privremenim računima; to su računi prihoda, rashoda, dobitka i gubitka.

Slični pojmovi

Stalni računi poznati su i kao stvarni računi.