Dodatna informacija

Dopunske informacije su bilo koje informacije predstavljene uz financijske izvještaje koje nisu potrebne za pravično predstavljanje financijskih izvještaja. Ti se podaci mogu predstaviti uz financijske izvještaje ili u zasebnom dokumentu. Treba biti izveden iz temeljnih evidencija korištenih za pripremu financijskih izvještaja i izravno povezan s njima. Dodatne informacije također bi se trebale odnositi na isto razdoblje obuhvaćeno financijskim izvještajima. Primjer dodatnih podataka proširena je tablica koja sadrži pojedinosti o bilo kojoj stavci u financijskim izvještajima. Dakle, može se prikazati raščlamba troškova prodane robe ili raščlanjivanje komponenata stavke dugotrajne imovine.

Kad su predstavljene dopunske informacije, posao revizora je utvrditi jesu li informacije pošteno navedene u odnosu na financijske podatke u cjelini. To uključuje takve zadatke kao što je raspitivanje s upravom o svrsi dodatnih podataka, razumijevanje načina na koji su informacije pripremljene i njihovo usklađivanje s temeljnim evidencijama.