Gdje se sitni novac pojavljuje u bilanci

Sitni novac pojavljuje se u odjeljku kratkotrajne imovine bilance. To je zato što su stavke u bilanci poredane prema redoslijedu likvidnosti. Budući da je sitni novac visoko likvidan, pojavljuje se pri vrhu bilance. Međutim, saldo na računu sitnog novca je toliko mali da se rijetko navodi u bilanci kao posebna stavka. Umjesto toga, on se agregira s ostalim novčanim računima poduzeća u jednu stavku gotovine; ovaj oblik prezentacije poznat je kao klasificirana bilanca.

Iznos naveden na računu za sitni novac gotovo je uvijek precijenjen, jer razni skrbnici sitnog novca uvijek isplaćuju sitni novac u zamjenu za primitke za nastale troškove. Da biste preciznije prikazali broj sitne gotovine, mogli biste nadopuniti sve blagajne neposredno prije datuma bilance i istodobno evidentirati sve povezane troškove sitne gotovine. Međutim, iznos gotovine (i izdataka) prilično je mali, tako da apsolutna točnost salda sitnog novca nije bitna za rezultate i financijski položaj predstavljeni u financijskim izvještajima. Slijedom toga, saldi sitnog novca rijetko se ažuriraju samo radi poboljšanja točnosti financijskih izvještaja.