Nominalni račun

Nominalni račun je račun na kojem su računovodstvene transakcije pohranjene za jednu fiskalnu godinu. Na kraju fiskalne godine, salda na tim računima prenose se na trajne račune. Na taj će se način salda na nominalnim računima resetirati na nulu i pripremiti ih za prihvaćanje novog niza transakcija u sljedećoj fiskalnoj godini. Nominalni računi koriste se za prikupljanje podataka o računovodstvenim transakcijama za sljedeće vrste transakcija, koje se sve pojavljuju u računu dobiti i gubitka:

  • Prihodi

  • Troškovi

  • Dobici

  • Gubici

Dakle, prihodi od prodaje usluga, trošak prodane robe i gubitak od prodaje imovine svi su primjeri transakcija koje se evidentiraju na nominalnim računima.

Kada se salda na nominalnim računima obračunaju na kraju godine, njihova se stanja mogu prenijeti izravno na račun zadržane dobiti ili se prvo mogu prenijeti na račun sažetka dobiti i odatle odmah prenijeti na račun zadržane dobiti .

Sljedeći unosi u dnevnik pokazuju kako se stanja na nominalnim računima prebacuju preko računa sažetka prihoda na račun zadržane dobiti:

1. Prebacite svih 10.000 USD prihoda ostvarenih tijekom mjeseca na račun sažetka prihoda: