Zarađena kamata

Zarađene kamate su iznos zarađenih kamata u određenom vremenskom razdoblju od ulaganja koja imatelju plaćaju redoviti niz obveznih plaćanja. Na primjer, zarađene kamate mogu se generirati iz sredstava uloženih u potvrdu o depozitu ili bankovni račun s kamatom.

Ako subjekt koji evidentira zarađene kamate koristi novčanu osnovu računovodstva, tada će se iznos zarađenih kamata temeljiti na iznosu stvarno primljenog novca. Ako se koristi knjigovodstvena obračunska osnova, tada će se zabilježeni zarađeni iznos evidentirati, bez obzira na iznos primljenog novca. Prema načelu nastanka razgraničenja možete zabilježiti zarađene kamate sve dok je vjerojatan primitak pripadajućeg iznosa gotovine i možete razumno procijeniti iznos isplate. Te razlike u definiciji mogu značiti da se zarađene kamate priznaju kasnije na osnovi računovodstva u novcu nego na osnovi nastanka razgraničenja.

Zarađene kamate razlikuju se od dividendi, koje se isplaćuju samo imateljima običnih dionica ili povlaštenih dionica društva izdavatelja, a koje su u osnovi jednake raspodjeli zadržane dobiti subjekta. Koncept zarađenih kamata također se ne odnosi na aprecijaciju cijene financijskog instrumenta.

Zarađene kamate mogu se evidentirati kao element prihoda, ali mogu se evidentirati i dalje u računu dobiti i gubitka, obično uparenom s računom troškova kamata.

Zarađene kamate obično se oporezuju uobičajenom poreznom stopom.