Definicija vlastitog kapitala

Dionički kapital su sredstva koja u posao uplaćuju investitori u zamjenu za obične ili povlaštene dionice. To predstavlja osnovno financiranje poduzeća, kojem se može dodati financiranje dugom. Jednom uložena, ta su sredstva u opasnosti, jer se ulagačima neće otplatiti u slučaju likvidacije poduzeća dok se prvo ne namire potraživanja svih ostalih vjerovnika. Unatoč ovom riziku, investitori su spremni osigurati dionički kapital iz jednog ili više sljedećih razloga:

  • Posjedovanje dovoljnog broja dionica daje investitoru određeni stupanj kontrole nad poslom u koji je uloženo.

  • U koje se ulaže može povremeno izdavati dividendu svojim dioničarima.

  • Cijena dionica s vremenom se može povećati, tako da investitori mogu prodati svoje dionice s dobiti.

Iz računovodstvene perspektive, dioničkim kapitalom smatraju se svi dijelovi dioničkog kapitala u bilansu stanja, koji uključuje nominalnu vrijednost svih prodanih dionica, dodatni uplaćeni kapital, zadržanu dobit i iznos prebijanja bilo koje riznice dionica (otkupljene dionice).

Iz perspektive procjene, glavnicom se smatra neto iznos svih sredstava koja bi se vratila ulagačima ako bi se likvidirala sva imovina i podmirile sve obveze poduzeća. U nekim slučajevima to može biti negativna brojka, jer tržišna vrijednost imovine poduzeća može biti niža od ukupnog iznosa obveza.

Alternativni oblik kapitala je financiranje dugom, gdje ulagači također uplaćuju sredstva u posao, ali očekuju da će se otplatiti zajedno s kamatama u budućnosti.