Negativni IRR

Negativni IRR javlja se kada je ukupni iznos novčanih tokova uzrokovanih ulaganjem manji od iznosa početnog ulaganja. U tom će slučaju investicijski subjekt imati negativan povrat ulaganja. Tvrtka koja izračunava negativni IRR za buduće ulaganje ne bi trebala ulagati.

IRR označava internu stopu povrata, što je diskontna stopa koja bi, kada se primijeni na niz novčanih tokova, rezultirala sadašnjom vrijednošću koja odgovara iznosu početnog ulaganja.