Datum bilance

Datum bilance je datum od kojeg se navode podaci u izvještaju o financijskom položaju. Taj je datum obično kraj mjeseca, tromjesečja ili godine. Bilanca sadrži informacije na određeni datum, a ne za raspon izvještavanja, jer sadrži samo informacije o statusu imovine, obveza i kapitala entiteta; ne sadrži nikakve informacije koje se odnose na niz datuma, poput prodaje, dobiti ili novčanih tijekova.