Garantovanje

Garancija je postupak pregleda dokumentarnih dokaza kako bi se utvrdilo podržavaju li pravilno unose u računovodstvene evidencije. Na primjer, revizor sudjeluje u jamstvu prilikom ispitivanja otpremnog dokumenta kako bi utvrdio podržava li iznos prodaje zabilježen u prodajnom dnevniku. Garancija može djelovati u dva smjera. Na primjer, revizor može pratiti stvarne zalihe natrag u računovodstvene evidencije kako bi vidio jesu li predmeti ispravno dokumentirani ili započeti s evidencijama zaliha i vratiti se na police skladišta kako bi vidio postoji li zaliha.

Kada sudjeluje u jamstvu, revizor traži bilo kakve pogreške u iznosu zabilježenom u računovodstvenim evidencijama, kao i osigurava da su transakcije evidentirane na ispravnim računima. Revizor također provjerava jesu li transakcije pravilno odobrene.

Kad jamstvo otkrije pogrešku, revizor će možda trebati povećati veličinu uzorka koji se revidira kako bi dobio sigurnost u ispravnosti sustava. Alternativa je sudjelovanje u različitim revizijskim postupcima.