Nerazvrstana bilanca

Neklasificirana bilanca ne sadrži nikakve pod klasifikacije imovine, obveza ili kapitala. Umjesto toga, ovaj format izvještavanja jednostavno navodi sve uobičajene stavke u bilanci prema njihovom redoslijedu likvidnosti, a zatim prikazuje ukupne iznose za svu imovinu, obveze i kapital. Ovaj pristup ne uključuje međuzbrojeve za bilo koju od sljedećih klasifikacija:

  • Trenutna imovina

  • Dugotrajna imovina

  • Trenutni dugovi

  • Dugoročne obveze

Bilanca koja uključuje ove međuzbrojeve naziva se klasificirana bilanca i najčešći je oblik prezentacije. Ova prezentacija potrebna je za dobivanje koeficijenata likvidnosti, kao što je trenutni koeficijent, koji ovise o prezentaciji međuzbrojeva tekuće imovine i tekućih obveza.

Neklasificirana bilanca može biti prikladna kada postoji nekoliko stavki za izvještavanje, kao što je to slučaj za školsku tvrtku ili malo poduzeće koje ima vrlo malo imovine ili obveza. Može se koristiti i za potrebe internog izvještavanja, gdje menadžeri imaju manje potrebe za međuzbirima. Ako se koristi ovaj pristup, imovina se prikazuje redoslijedom likvidnosti, tako da se novac prezentira prvi, a dugotrajna imovina zadnji. Slično tome, obveze se prikazuju po redoslijedu kada dospijevaju, tako da su dugovanja navedena prva, a dugoročni dug zadnji.