Poboljšanje zakupa

Poboljšanje zakupa prilagodba je imovine koja se iznajmljuje. Primjeri poboljšanja zakupa su novi tepisi, ormari, rasvjeta i zidovi. Stanar možda želi investirati u poboljšanja zakupa kako bi karakteristike uredskog ili proizvodnog prostora prilagodio svojim specifičnim potrebama. Stanodavac može platiti ta poboljšanja kako bi poboljšao buduće stope najma nekretnine za najam.

U računovodstvu se poboljšanje zakupa smatra imovinom najmoprimca ako ga je stanar platio, ako ulaganje premaši ograničenje kapitalizacije stanara, a poboljšanja će se koristiti više od jednog izvještajnog razdoblja. Ako je to slučaj, stanar bilježi investiciju kao dugotrajno sredstvo i amortizira ga tijekom kraćeg preostalog razdoblja najma ili korisnog vijeka poboljšanja.

Po prestanku najma, sva poboljšanja zakupa postaju vlasništvo iznajmljivača.