Ostala imovina

Ostala imovina je grupiranje računa koji su navedeni kao zasebna stavka u odjeljku imovine bilance. Ova stavka sadrži manju imovinu koja se prirodno ne uklapa ni u jednu od glavnih kategorija imovine. Primjeri ove manje imovine su:

  • Avansi zaposlenicima
  • Troškovi izdavanja obveznica
  • Odgođena porezna imovina
  • Unaprijed plaćeni troškovi