Razlika između odobrenih i izdanih dionica

Odobrene dionice su broj dionica koje korporacija zakonski smije izdati, dok su nepromijenjene dionice već izdane. Dakle, broj izdanih dionica uvijek je jednak ili manji od broja odobrenih dionica. Broj odobrenih dionica inicijalno je utvrđen statutom tvrtke. Dioničari mogu povećati broj odobrenih dionica u bilo kojem trenutku na skupštini dioničara, sve dok većina dioničara glasa za promjenu. Broj odobrenih dionica može se zadržati znatno većim od broja izdanih dionica, tako da organizacija može fleksibilno prodati više dionica u bilo kojem trenutku, ovisno o potrebama za financiranjem.

Nekoliko aktivnosti može povećati broj izdanih dionica. Na primjer, dionice se mogu izdati putem privatnog plasmana, inicijalne javne ponude, sekundarne ponude, kao isplata dionica ili kada netko izvršava nalog ili opciju. Broj izdanih dionica opada kada tvrtka otkupi dionice (koje su tada poznate kao vlastite dionice).