Računovodstvene evidencije

Računovodstveni zapisi izvorni su izvorni dokumenti, unosi u dnevnike i glavne knjige koji opisuju računovodstvene transakcije poduzeća. Računovodstveni zapisi podržavaju izradu financijskih izvještaja. Trebaju se čuvati nekoliko godina, kako bi ih vanjski subjekti mogli pregledati i provjeriti jesu li financijski izvještaji izvedeni iz njih točni. Revizori i porezna tijela su tijela koja će najvjerojatnije pregledati računovodstvene evidencije.

Primjeri računovodstvenih evidencija su glavna knjiga, sve pomoćne knjige, računi, bankovni izvodi, novčani primici i čekovi.