Odluke o kapitalnim ulaganjima

Odluke o kapitalnim ulaganjima uključuju prosudbe upravnog tima u vezi s načinom trošenja sredstava za nabavu kapitalne imovine. Postoji niz čimbenika koje menadžment mora uzeti u obzir prilikom donošenja odluka o kapitalnim ulaganjima, kao što su:

  • Koliko se ulaganje uklapa u dugoročnu strategiju poslovanja.

  • Hoće li se stvarno dogoditi predviđeni porast prodaje za koji se povećava kapacitet.

  • Hoće li predviđeni porast dugotrajne imovine povećati točku loma poslovanja, zahtijevajući od tvrtke da ostvari veću prodaju prije nego što može zaraditi dobit.

  • Hoće li ulaganje poboljšati kapacitet poslovanja uskog grla u firmi, povećavajući time propusnost organizacije.

  • Hoće li novčani tijekovi od ulaganja generirati pozitivan povrat ulaganja.

  • Može li se ulaganje za zamjenu imovine odgoditi poboljšanjem održavanja postojeće imovine.

  • Zahtevaju li ulaganja regulatorni zahtjevi, bez obzira na povrat ulaganja.

  • Ima li tvrtka na raspolaganju dovoljno sredstava za plaćanje imovine koju želi steći.

  • Jesu li troškovi kapitala subjekta dovoljno niski da omoguće ulaganje koje će donijeti pozitivan povrat.

Odluke o kapitalnim ulaganjima poznate su i pod nazivom proračun kapitala.