Ciljevi financijskog izvještavanja

Ciljevi financijskog izvještavanja su sljedeći:

  • Pružanje korisnih informacija korisnicima financijskih izvještaja. Informacije bi trebale biti korisne iz više perspektiva, poput davanja kredita kupcu, posudbe zajmoprimcu i ulaganja u posao. Informacije bi trebale biti razumljive onima s razumnom poslovnom podlogom, što znači da ih ne treba prepletati žargonom niti opterećivati ​​s toliko detalja da je nemoguće iz njegovih financijskih izvještaja izdvojiti bitne podatke o poslu.

  • Dati informacije o novčanim tokovima kojima je subjekt izložen, uključujući vrijeme i nesigurnost novčanih tokova. Te su informacije ključne za određivanje likvidnosti poduzeća, koje se pak mogu koristiti za procjenu može li organizacija nastaviti s poslovanjem.

  • Otkriti obveze i ekonomske resurse subjekta. Treba naglasiti promjene u obvezama i resursima koje se mogu koristiti za predviđanje budućih novčanih tokova.

Prethodni ciljevi razvijeni su u okviru kapitalističkog društva, gdje su potrebne točne i cjelovite informacije kako bi se djelovalo na učinkovitim tržištima kapitala. Ovaj je popis proširena verzija ciljeva koje je utvrdio Odbor za standarde financijskog računovodstva (FASB). FASB je pretpostavio da će vjerovnici i ulagači biti primarni korisnici financijskih izvještaja, pa je izradio popis ciljeva koji odgovara njihovim potrebama.