Format unosa u dnevnik

Unos dnevnika koristi se za evidentiranje debitne i kreditne strane transakcije u računovodstvenim evidencijama. Koristi se u dvostrukom knjigovodstvenom sustavu, gdje su za izvršenje svakog unosa potrebni i terećenje i kredit. Bitni elementi formata unosa u časopisu su sljedeći:

  • Redak zaglavlja može sadržavati broj unosa u dnevnik i datum unosa. Broj se koristi za indeksiranje unosa dnevnika, tako da se može pravilno pohraniti i dohvatiti iz spremišta.
  • Prvi stupac uključuje broj računa i naziv računa u koji je zapis upisan. Ovo je polje uvučeno ako je za račun koji se knjiži.
  • Drugi stupac sadrži iznos terećenja koji treba unijeti.
  • Treći stupac sadrži iznos kredita koji treba unijeti.
  • Podnožje također može sadržavati kratki opis razloga za unos. Toplo se preporučuje unos u podnožje, jer ima toliko unosa u dnevnik da je lako zaboraviti zašto je svaki unos napravljen.

Dakle, osnovni format unosa dnevnika je: