Uzorkovanje varijabli

Uzorkovanje varijabli postupak je koji se koristi za predviđanje vrijednosti određene varijable unutar populacije. Na primjer, ograničena veličina uzorka može se koristiti za izračunavanje prosječnog stanja potraživanja, kao i za statističko izvođenje plus ili minus raspona ukupne vrijednosti potraživanja koji se pregledava.