Definicija snage varijance

Moć varijance je moć preusmjeravanja upotrebe prenesene imovine na drugog korisnika. Donator imovine daje moć odstupanja primatelju davanjem izjave o odstupanju u dokumentaciji kojom se odobrava darivanje imovine. U ovoj situaciji prolazna organizacija može evidentirati donaciju kao prihod i naknadno prosljeđivanje sredstava trećoj strani kao trošak.